Één week na lancering 'De Grote Grondvraag' controleerden al meer dan 50.000 burgers hun grond.

Nieuwe sensibiliseringscampagne van de OVAM en Bonka Circus wil elke risicogrond in Vlaanderen in kaart brengen, onderzoeken en waar nodig saneren.

Door het rijke industrieel verleden van Vlaanderen hebben momenteel nog zo’n 85.000 gronden een verhoogd risico op vervuiling. De helft van deze gronden is echter nooit onderzocht. Bonka Circus helpt de OVAM om met De Grote Grondvraag alle risicogronden in kaart te brengen, te onderzoeken én waar nodig te saneren.

Centraal staat de website www.degrotegrondvraag.be, waar elke burger de kwaliteit van zijn of haar grond kan controleren. Indien je grond verontreinigd is, helpt de OVAM je stap voor stap met de te ondernemen acties.

In dit onderzoek staat een duurzame samenwerking tussen de OVAM, de gemeenten en de burger centraal. Bij aanvang namen al 94 gemeenten deel, en dat aantal zal de komende maanden flink stijgen. Als schakel tussen overheid en burger vormen zij namelijk de ideale partner. Zo gaven ze reeds essentiële informatie over gronden door, maar vormen ze ook het aanspreekpunt bij eventuele vragen.

Daarnaast ontving iedere gemeente van de OVAM een toolkit met communicatiemateriaal zoals flyers, posters en social posts die ze kunnen inzetten op hun kanalen.

De campagne werd meteen door de media opgepikt: zo werd het onderwerp aangesneden in het VRT journaal. De relevantie van het project liet ook radiostations niet onberoerd: De Grote Grondvraag werd gesteld op Radio 2 tijdens het ochtendnieuws van 8 uur, 9 uur en 10 uur, even later spraken ook De Madammen erover, en ook op Radio 1 tijdens het ochtendnieuws viel het onderwerp.

Daarnaast verschenen er verschillende artikels in kranten zoals Gazet Van Antwerpen, De Standaard, VRT NWS, Het Belang van Limburg, Susanova, Metro, … Ook regionaal kreeg het project aandacht op HLN, Persregio Dender, Persinfo, ...

Over de OVAM

De OVAM is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. Ze geven richting aan het beleid rond afval, materialen en bodem en beïnvloeden zo de uitvoering van de wetgeving. De bodem beschermen ze door de bodemkwaliteit in Vlaanderen te controleren, verontreinigingen te voorkomen en bodemsaneringen ambtshalve uit te voeren.

Over Bonka Circus

Bonka Circus maakt creatieve content met maatschappelijke meerwaarde. En dat ze burgers kunnen laten participeren in een burgerbevraging, werd reeds bewezen met het project CurieuzeNeuzen. Hierbij hielp Bonka Circus De Standaard met het activeren van burgers en deel te laten uitmaken van het onderzoek, door hen te laten stilstaan bij de kwaliteit van de lucht die ze inademen. Het project won in september nog een Silver Effie, die door marketing professionals wordt uitgereikt aan de meest effectieve marketingcampagnes.

Het team

Klant: OVAM - Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij

Klant contact: Karolien Van Geldre, Nathalie Van Trier

Strategisch directeur: Peter Verbiest

Creatief directeur: Vincent Jansen

Creatief team: Els Verhofstede, Derek Brouwers, Jesse Vanophalvens, Simon Willems, Lenie Dankers, Amber Fripon

Account Manager: Annelies Mommen

Project Manager: Wim Michiels

PR: Lewis PR

Audiostudio: Studio THINKNTALK

 

Get updates in your mailbox

By clicking "Subscribe" I confirm I have read and agree to the Privacy Policy.