KdG en Bonka Circus bevestigen hun geloof in "Hoe groot wil jij worden?"

KdG, de Karel de Grote Hogeschool, heeft na competitie het vertrouwen in Bonka Circus herbevestigd als strategische communicatiepartner voor de volgende vier jaar. 

Geertrui Robbrecht, Diensthoofd Marketing en Communicatie voor de Karel de Grote Hogeschool: “Mochten Bonka Circus en KdG zich inschrijven voor Blind Getrouwd, ik zou er zowaar geld op durven verwedden dat ook die experten ons zouden matchen. We dragen maatschappelijk engagement en authenticiteit alle twee hoog in het vaandel, en dat geeft vuurwerk in onze samenwerking.”

Peter Verbiest, Strategisch Directeur Bonka Circus: “We zijn voor KdG 3 jaar geleden gestart met het installeren van een sturend merkverhaal ‘Hoe Groot Wil Jij Worden?'. In de komende 4 jaar willen we die visie nog veel dieper verankeren en laten leven, en KdG meer dan ooit neerzetten als een motor van zelfontplooiing en maatschappelijke impact. Blind Getrouwd wordt dus Lang Getrouwd.”

Over de Karel de Grote Hogeschool

De Karel de Grote Hogeschool biedt onderwijs aan meer dan 13 000 studenten verspreid over 7 campussen in  Antwerpen. Studentgeoriënteerd handelen staat daarbij centraal. Naast haar onderwijsactiviteiten is de KdG ook een belangrijke motor in onderzoek. Ze voeren maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek en publiceren de resultaten via publicaties, studiedagen, opleidingen en vormingen. KdG telt meer dan 1 200 medewerkers. 

Over Bonka Circus 

Bonka Circus maakt creatieve content met maatschappelijke meerwaarde. Ze werken campagnes uit onder de noemer Beloofd! voor de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid. Daarnaast hielpen ze De Standaard en Universiteit Antwerpen 50.000 CurieuzeNeuzen vinden voor het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. Ook organiseerden ze verbindende initiatieven zoals Straat Préféré voor Radio 2, en hielpen ze Aoste een voortrekkersrol op te nemen in de omslag naar een duurzamere vleesindustrie. 

 

Get updates in your mailbox

By clicking "Subscribe" I confirm I have read and agree to the Privacy Policy.