Samana en Bonka Circus versterken samen chronisch zieken en hun mantelzorgers

Samana kiest voor Bonka Circus als strategische en creatieve communicatiepartner.  De vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor chronisch zieken en hun mantelzorgers wil de komende jaren hun ledenbestand versterken en hun cursus-, activiteiten- en vakantieaanbod op een zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijke manier bij de mensen krijgen. 

 

Dat is ook essentieel. Hoewel het niet altijd zichtbaar is voor wie gezond is, voelen zieken en hun mantelzorgers zich vaak eenzaam in hun situatie. Onderzoek van de UGent wijst uit dat wie chronisch ziek is, dubbel zoveel kans heeft om eenzaam te zijn. Ook mantelzorgers hebben vaak minder contact met de buitenwereld omdat ze voornamelijk gefocust zijn op het zorgen voor hun partner, kind of ouder.“, aldus Marie Nackaerts, strateeg bij Bonka Circus.  

“Bedenk je dat Samana 115.000 chronisch zieken, 15.000 mantelzorgers en 26.000 vrijwilligers bij elkaar brengt. En die elkaar allemaal onnoemelijk hard helpen en steunen. We hoeven je dus niet uit te leggen wat voor impact Samana kan creëren op hun levens.”

Johan Tourné, directeur van Samana: “Bonka Circus is de ideale communicatiepartner voor ons. Ze hebben de juiste ervaring en een hart voor social profit. Daarnaast vertrekken ze vanuit de noden en verwachtingen van onze verschillende doelgroepen. Door samen met hen diepte-interviews af te nemen, hebben we nu zeer goed in kaart kunnen brengen waar we de komende jaren het verschil kunnen maken voor onze doelgroepen.”

De eerste uitingen van de samenwerking zijn te verwachten in het najaar van 2020.

Over Samana 

Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. Om hen te ondersteunen, organiseren ze tal van activiteiten en projecten die hun levenskwaliteit willen verbeteren: ontmoetingen, vormingen, vakanties en belangenbehartiging. De meer dan 26 000 vrijwilligers zijn het hart van de organisatie. Via meer dan 1.100 plaatselijke afdelingen en diverse initiatieven zetten zij zich belangeloos in voor chronisch zieken en hun mantelzorgers in heel Vlaanderen en Brussel.

Over Bonka Circus 

Bonka Circus maakt creatieve content met maatschappelijke meerwaarde. Ze werken campagnes uit onder de noemer Beloofd! voor de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid. Daarnaast hielpen ze De Standaard en Universiteit Antwerpen 50.000 CurieuzeNeuzen vinden voor het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. Ook organiseerden ze verbindende initiatieven zoals Straat Préféré voor Radio 2, en hielpen ze Aoste een voortrekkersrol op te nemen in de omslag naar een duurzamere vleesindustrie. 

 

Get updates in your mailbox

By clicking "Subscribe" I confirm I have read and agree to the Privacy Policy.