UGent en Bonka Circus zoeken naar 200 studenten voor UGent campus Kortrijk

Zie jij een trillende vibrator, of zie jij de ideale hoek van 30° voor optimaal resultaat?’, het is maar één van de frappante vragen die Bonka Circus stelt aan kandidaat-ingenieursstudenten in een nieuwe wervingscampagne voor Universiteit Gent campus Kortrijk. Wie positief antwoordt op het tweede deel van de vraag kan best wel eens het juiste profiel hebben voor een opleiding op de Kortrijkse campus.

Daar biedt de universiteit drie industrieel ingenieursopleidingen aan die uniek zijn in Vlaanderen: circulaire bioprocestechnologie, industrieel ontwerpen en machine- en productieautomatisering. Dat zijn stuk voor stuk knelpuntopleidingen die om een heel specifiek profiel van kandidaat-studenten vragen: een crème de la crème van amper 200 mentale topgymnasten.

Om die selecte groep uitverkorenen te bereiken kozen UGent campus Kortrijk en Bonka Circus niet voor een klassieke brede rekruteringscampagne. Er werd geopteerd voor een imagoproject dat de beoogde studenten en hun omgeving rechtstreeks aanspreekt. In de campagne wordt iedereen uitgenodigd om mee op zoek te gaan naar deze 200 unieke profielen die de maatschappij en de industrie heel hard nodig heeft.

Bart Gielen, CD bij Bonka Circus: “Creatief vertaalt zich dat naar affiches en filmpjes waarin gepeild wordt naar hoe onze doelgroep naar de wereld kijkt: zoals jij en ik, of als dé geek-belofte van de nieuwe lichting? We verheerlijken hun talent. Dat levert tegelijk een tongue-in-cheeck imagocampagne én een eerste selectieproef op voor de volgende generatie industrieel ingenieursstudenten aan UGent campus Kortrijk.”

De zoektocht gebeurt zowel online als op fysieke touchpoints en richt zich tot de aspirant-ingenieurs, hun omgeving en hun leraars.

Over Bonka Circus
Bonka Circus specialiseert zich in Purpose Driven Communication: communicatieprojecten voor organisaties die focussen op positieve verandering. Zo maken ze naast werk voor De Kringwinkel, ook campagnes voor onder andere Ugent, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en UNIZO.

Team: 
Klant:
UGent campus Kortrijk
Klant contact: Laurens Beke, Hilde Robberecht, Fran Desmet, Isabel Paeme
Creatief directeur: Bart Gielen
Strategisch directeur: Peter Verbiest
Creative Team: Patrick van Haperen, Raphael Kamp, Marnicq Mengels
Account manager: Kristof Debacker
Design: Gilles Valkenborg
Fotograaf: Jein Studio
Animatie: Jein Studio
Offline media en media-strategie: ZIGT Media
Online media: Duke & Grace

Vimeo:
Urine:
 https://vimeo.com/508338546
Sneaker: https://vimeo.com/508338480
Broodkorst: https://vimeo.com/508338414
Vibrator: https://vimeo.com/508338352
Microgolf: https://vimeo.com/508338295
Golfbal: https://vimeo.com/508338223

Get updates in your mailbox

By clicking "Subscribe" I confirm I have read and agree to the Privacy Policy.